فرم دخواست همکاری

دوست عزیز سلام
چنانچه تمایل به همکاری با مجموعه مدیران چاپ را دارید لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا در صورت نیاز در جایگاه مورد نیاز بتوانیم از مهارت ها و توانایی های شما در تیم مدیران چاپ استفاده کنیم.

فرم دخواست همکاری